Terms of service

You agree, through your use of this service, that you will not use this community to post any material which is knowingly false and/or defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, or otherwise violative of any law. You agree not to post any copyrighted material unless the copyright is owned by you.

We at this community also reserve the right to reveal your identity (or whatever information we know about you) in the event of a complaint or legal action arising from any message posted by you. We log all internet protocol addresses accessing this web site.

Please note that advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are inappropriate on this community.

We reserve the right to remove any content for any reason or no reason at all. We reserve the right to terminate any membership for any reason or no reason at all.

Read how we protect your data here.

Algemene Voorwaarden

U stemt ermee in, door uw gebruik van deze website, dat u deze community niet zult gebruiken om materiaal te plaatsen dat willens en wetens vals en/of lasterlijk, onjuist, beledigend, vulgair, haatdragend, intimiderend, obsceen, profaan, seksueel gericht, bedreigend, invasief is van de privacy van een persoon, of anderszins strijdig met enige wet. U stemt ermee in geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te plaatsen, tenzij het auteursrecht in uw bezit is.

Wij van deze community behouden ons ook het recht voor om uw identiteit bekend te maken (of welke informatie dan ook die we over u kennen) in het geval van een klacht of juridische actie die voortvloeit uit een bericht dat door u is geplaatst. We loggen alle internetprotocol-adressen die toegang hebben tot deze website.

Houd er rekening mee dat advertenties, kettingbrieven, piramidespelen en verzoeken ongepast zijn voor deze community.

We behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen om welke reden dan ook of zonder enige reden. We behouden ons het recht voor om een lidmaatschap om welke reden of zonder reden dan ook te beeindigen.

Lees hier hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen.