Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Powered By:
dmx controller

edited November 2014 in Hardware
hellow,

iemand die éne dmx-controller op overschot heeft en deze eens een kleine 4 weken kan uitlenen?
Controller moet zijn van usb of ethernet naar dmx.

anyone?

thx
Sign In or Register to comment.